τηλέφωνο & email

+30 23920 72255

freecup@freecup.gr

ώρες λειτουργίας

08:30 - 14:30

 & 

17:00 - 21:30

διεύθυνση

Κωνσταντινουπόλεως 18

Νέο Ρύσιο

Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 57001